Werkwijze

Aanmelding
Na verwijzing zal ik kijken of je klachten aansluiten bij mijn praktijk en plannen we een intake.

Intakefase & Diagnostiek 
Tijdens de intakefase zal de eerste afspraak (meestal van 60 minuten) bestaan uit een diagnostiek-consult waarbij we je klachten verder onderzoeken. Soms is meer dan 1 gesprek nodig om alles goed op een rij te zetten. Daarna volgt een adviesgesprek waarin het behandelplan zal worden besproken. Hierna kan de behandeling van start gaan. 

Behandeling
De behandelafspraken vinden bij voorkeur face-to-face plaats, maar consulten via beeldbellen zijn ook mogelijk.

Ik werk veel samen met:
⦁ Vrijgevestigd psychiaters en psychologen binnen regio Amsterdam
⦁ Medisch specialisten en verpleegkundig specialisten uit omliggende ziekenhuizen zoals OLVG
⦁ POP expertisecentrum van OLVG
⦁ Verloskundigen; zowel binnen de eerste lijn als klinisch verloskundigen in het ziekenhuis
⦁ Specialisten op gebied van ouder-kind binding, genaamd Infant Mental Health specialisten (in Amsterdam zijn dat De Ouderkind lijn en het Kabouterhuis)
⦁ Huisartsen
⦁ GGZ-instellingen binnen regio Amsterdam

Behandelmethodes
Vormen van behandelingen die ik geef zijn steunende structurerende therapie, psychodynamische- of inzichtgevende therapie, EMDR of behandeling met medicatie, zoals een antidepressivum tegen depressie en angst. Ik maak zoveel mogelijk gebruik van evidence-based behandeling en volg de landelijke richtlijnen zoals opgesteld vanuit de beroepsverenigingen.