Voor verwijzers

Je kunt je verwijsbrief elektronisch toezenden via zorgmail naar praktijknijpels@zorgmail.nl

Graag in de verwijsbrief:

– de datum van verwijzing
– reden van verwijzing
– voorgeschiedenis
– huidige medicatiegebruik
– en dat het een verwijzing voor SGGZ betreft. 

AGB Praktijkcode: 03040090 AGB Behandelaarscode: 03069841

Bij een verwijsvraag kun je ook altijd even bellen voor overleg op 06-16112273 of voor algemene (niet privacy gevoelige) informatie mailen naar info@praktijknijpels.nl. 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag en ik doe mijn best de berichten binnen 1 week te beantwoorden.