Vergoedingen & Tarieven

  

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor verzekerde zorg heb je voor aanvang van de behandeling een verwijsbrief nodig van je             huisarts of medisch specialist. 

     Vergoeding verzekerde zorg
     Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met OWM Zorg en Zekerheid, Zilveren Kruis, DSW, Salland en Caresq. Dit betekent dat ik de factuur direct bij deze zorgverzekeraars zal indienen.  

Op de factuur komt te staan: het soort consult met tarief, datum en duur, setting, DSM classificatie (indien gewenst met een privacyverklaring te voorkomen) en de zorgvraagtypering (eveneens te voorkomen met een privacyverklaring). De zorgvraagtypering betreft een inschatting van je zorgbehoefte aan de hand van de ernst en complexiteit van je klachten en problemen. Daarvoor wordt een vragenlijst (HoNOS+) gebruikt bij de intake en tijdens de behandeling voor de evaluatie. 

     Met overige zorgverzekeraars heb ik geen contract. Dit betekent dat je eens per maand een factuur van mij zult krijgen.                         Je kunt dan zelf mijn factuur bij je zorgverzekering indienen om de kosten vergoed te krijgen. Afhankelijk van  je verzekeringspolis,           kan het zijn dat je een behoorlijk deel van de behandeling zelf moet betalen (zie hieronder bij tarieven).  

     Tarieven
     De tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).                      Op https://zorgprestatiemodel.nza.nl vind je de lijst met actuele tarieven. De duur van het consult bepaalt het tarief. Het tarief voor een intake (diagnostiek) van 60 minuten is bijvoorbeeld 301,42 euro. Een behandelsessie van 45 minuten bedraagt 223,18 euro. E-mails en telefonische consulten worden ook gedeclareerd per aantal minuten. Het is goed te weten dat in deze bedragen niet alleen de directe tijd verwerkt is, maar ook alle indirecte tijd zoals alle administratie, maar ook (deels verplichte) praktijkkosten.  

    Zelf betalen buiten de verzekering om
   Je kunt er altijd voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar. Ook heb je geen                 verwijsbrief nodig, maar dit kan wel heel handig zijn (voor informatie overdracht).